ESPAÑOL

Navegant acceptes Política Cookies

INICI

Cerca

Llistat de minerals

Minerals que comencen per:
A, B, C, D, E, F, G, H, J, L, O, P, Q, R, S, U, V, X
SelenitaMineral és aquella substància homogènia i natural, d'origen inorgànic, de Fórmula química definida (dins de certs límits). Aquestes substàncies inorgàniques posseeixen una disposició ordenada d'àtoms dels elements que està compost. Això dona com a resultat el desenvolupament de superfícies planes conegudes com a cares. Si el mineral ha estat capaç de créixer sense interferències, poden generar formes geomètriques característiques, conegudes com a vidres. Els minerals estan classificats segons el sistema de Strunz.

Classificació dels minerals sistema de Strunz:

I. Elements nadius, II. Sulfurs i sulfosals, III. Halogenurs, IV. Òxids i hidròxids, V. Nitrats, carbonats, VI. Borats, VII. Sulfats, cromats, molibdats i wolframats, VII. Fosfats, arsenats i vanadats, VIII. Silicats, IX. Substàncies orgàniques

Materials fabricats per l'home

Veure característiques dels minerals