ESPAÑOL

Navegant acceptes Política Cookies

INICI

Cerca

Halogenurs

Els halogenurs, derivat del nom grec halos = sal, són els compostos que contenen els elements del grup VII, com: fluor, clor, brom iode i àstat, en estat d'oxidació,1. Les seves característiques químiques i físiques se solen semblar per al clorur fins al iodur sent una excepció el fluorur. Poden formar-se directament a partir dels elements purs o a partir de l'àcid HX (X = F, Cl, Br, I) corresponent amb una base.
FluoritaMineral d'halita o sal gemmaSal comuna

Significat esotèric i espiritual dels minerals