ESPAÑOL

Navegant acceptes Política Cookies

INICI

Cerca

Coprinus picaceus, coprinopsis picacea

Coprinus picaceus fresc
Nom comú en:
Alemany: Specht-Tintling
Català: Coprinus picaceus
Espanyol: Coprino blanco y negro
Francès: Coprin noir et blanc
El coprinus picaceus, coprinopsis picacea, és un fong que pertany a la divisió basidiomycota, la classe agaricomytes, l'ordre agaricals, la família psathyrellaceae i al gènere coprinopsis. Barret ovoide, al principi cobert d'un feltre gris brut, després gris bru amb plaques de color blanc gris, una mica vistós, amb el temps negre i deliqüescent. Peu alt de 5 a 8 centímetres d'alt i blanc, una mica finament fibrós-escamós, sense anell. Làmines al principi blanques, després bru pàl·lid i a la fi negres i deliqüescents. Són d'escasses carns, blanques, de gust agradable fins que no hagi degenerat en negre. Vegeta sobre sòl humit, en els boscos de planifolis, en els munts de fem i terres recentment adobades, o en troncs d'arbres descompostos. Pràcticament inofensiva des del punt de vista de la seva comestibilitat, aquesta espècie no reuneix valor alimentari algun; desaconsella el seu ús la mateixa olor que acomiada, desagradable en extrem. No hi ha cap espècie verinosa, en canvi ingerit amb begudes alcohòliques pot resultar tòxic.
Coprinus picaceus, coprinopsis picaceaCoprinus picaceus passat

Significat esotèric i espiritual dels fongs i bolets