ESPAÑOL

Navegant acceptes Política Cookies

INICI

Cerca

Família tricholomataceae

Les tricholomataceae és una família de fongs agaricals. L'ordre de les agaricals és ubic, sent trobat en tots els continents. Els elements identificadors de les espècies del grup segons esquemes sistemàtics antics, grup constituït com «calaix de sastre», eren la possessió d'espores blanques, grogues o rosades i la pertinença a gèneres d'agaricales no inclosos en les famílies amanitaceae, lepiotaceae, hygrophoraceae, pluteaceae, o entolomatàcia. Arnolds (1986) i Bas (1990) van incloure en la seva classificació als gèneres de hygrophoraceae en la família; no obstant això, les taxonomies actuals no accepten aquesta classificació.
Orella de conillMare d’esclata-sang

Significat esotèric i espiritual dels fongs