ESPAÑOL

INICI

Cerca

Família scolopacidae

Els escolopàcids són una família d'ocells charadriiformes. És una família gran i diversa de petites i mitjanes aus costaneres, incloent-hi platja, becuts, agulles, agulletes i territs, entre d'altres. La majoria de les espècies mengen petits invertebrats recollits del fang o de la terra, per aquest motiu se les anomena limícoles. La variació en la longitud de les cames i els becs permet que diferents espècies poden conrear en el mateix hàbitat explotant cada espècie una profunditat d'aigua diferents sense competència directa per a l'alimentació.
Becadell sordBecadell comúTètol cuanegreValonaXivitona vulgarXivitaGamba roja vulgarGamba verdaBatallaireTerrit variantTerrit menutTerrit foscBecutPolit cantaire

Significat esotèric i espiritual de les aus i ocells