ESPAÑOL

Navegant acceptes Política Cookies

INICI

Cerca

Família pluteaceae

La pluteaceae és una família de fongs basidiomicets de l'ordre de les agaricals, que produeixen cossos fructífers de petit o mitjana mida. Es caracteritzen per presentar làmines lliures i esporada de color rosat. Els membres d'aquesta família poden confondre amb els de la família entolomataceae, que presenten espores anguloses i làmines adherides a la coroneta.
volvopluteus gloiocephalus

Significat esotèric i espiritual dels fongs