ESPAÑOL

Navegant acceptes Política Cookies

INICI

Cerca

Família pinaceae

Les pinàcies, pinaceae, són una família de l'ordre de les pinales. Inclou moltes de les coníferes més conegudes per la seva importància comercial, com cedres, avets, tsugues, làrixs, pins i pícees. És la família més gran en diversitat d'espècies, entre 220-250 (segons l'opinió de diversos taxonomistes) distribuïdes en 11 gèneres i la segona més gran (després de cupressaceae) en extensió geogràfica. Habita la major part de l'hemisferi Nord, vegetant la majoria de les espècies en climes freds i temperats, encara que s'estén des de la regió subàrtica fins a la tropical.
Pi roigAvet roig

Significat esotèric i espiritual de les plantes