ESPAÑOL

Navegant acceptes Política Cookies

INICI

Cerca

Família pandionidae

Àguila pescadoraLa família dels pandiònids és monotípica amb un sol gènere, pandion i una sola espècie l'àguila pescadora o pandion haliaetus.

Significat esotèric i espiritual de les aus i ocells

Família pandionidae,pandionidae,pandionidae família,significat,esotèric,i ,espiritual,de,les,aus,ocells,àguila pescadora