ESPAÑOL

Navegant acceptes Política Cookies

INICI

Cerca

Família equidae

Els èquids són una família de mamífers placentaris de l'ordre perissodactyla, que conté només un gènere vivien el conegut equus i nombrosos gèneres fòssils. Aquest gènere va aparèixer durant el plistocè a Amèrica de Nord, des d'on va colonitzar progressivament Sud-amèrica, Euràsia i Àfrica. Posteriorment es va extingir a Amèrica fins a la seva reintroducció durant la conquesta Castellana. Els èquids actuals (cavalls, ases i zebres) es caracteritzen per la presència de dents de corona alta, aptes per a pastar herba, la presència d'un únic dit a cada pota recobert d'un casc i un estil de vida més o menys social. Al davant d'una manada, composta per un nombre variable de cries i femelles, aquesta un mascle adult o semental únic a reproduir-se.
BurroCavall

Significat esotèric i espiritual de l'cavall