ESPAÑOL

Navegant acceptes Política Cookies

INICI

Cerca

Família coccinellidae

Els coccinèl·lids, coccinellidae, són una família d'insectes coleòpters de la superfamília cucujoïdeu. Reben diferents noms vulgars segons el lloc on ens trobem. Tenen el cos arrodonit i gairebé sempre amb vius colors. Moltes espècies d'aquesta família s'alimenten de pugons, de manera que contribueixen a controlar aquestes plagues.
Marieta de set punts

Significat esotèric i espiritual de les marietes