ESPAÑOL

Navegant acceptes Política Cookies

INICI

Cerca

Família calopterygidae

Els calopterígids, calopterygidae, són una família d'odonats zigòpters. El nom d'aquesta família prové del grec kalós = bell i pteron = ales, ales belles, en al·lusió als bells colors que presenten en les seves ales els membres d'aquesta família. Són semblants a les libèl·lules, però pleguen les ales.Damisel·la blava

Significat esotèric i espiritual dels insectes