ESPAÑOL

INICI

Cerca

Família boletaceae

La boletaceae és una família de fongs basidiomicets, la principal característica és que alliberen les seves espores a través d'uns petits porus situats a la part inferior del barret, de manera que no posseeixen làmines com en les agaricals. La seva distribució és gairebé tan àmplia com la de les agaricals, el més apreciat pels aficionats a la recol·lecció de bolets és el boletus edulis. En el seu conjunt, a les espècies típiques d'aquesta família se les coneix vulgarment com boletus.
Abró vermell

Significat esotèric i espiritual dels fongs