Aus coraciiformes

Els coraciiformes o coraciformes són un ordre d'ocells normalment molt acolorits, entre les quals es troben els blauets, els abellerols i les carraques. Generalment tenen tres dits del peu apuntant endavant. Inclou unes 218 espècies. El seu nom es deriva dels termes llatins coracias "corb petit" i formis "amb forma de".
Blauet posatGaig blauabellerolsPuput amb eruga

Significat esotèric i espiritual de les aus i ocells