ESPAÑOL

INICI

Cerca

Caradriformes

Els caradriformes, charadriiformes, són un gran grup d'aus neògnats dividides en diversos grups que presenten 351 espècies conegudes. Es troben distribuïdes per tot el món en una àmplia varietat d'hàbitats. Totes tenen una estreta relació amb l'aigua, tant dolça com salada. El terme llatí charadrius es refereix a un ocell groc citat en la Bíblia Vulgata, i al seu torn sembla provenir del grec χαραδριός, au aquàtica d'hàbits nocturns que segons Aristòtil, podia curar la icterícia amb la visió.
Torlit, burhinus oedicnemusCorriol petit, charadrius dubiusGarsa de marGavià caspiBecadell sordFumarell carablanc

Significat esotèric i espiritual de les ocells i pardals