ESPAÑOL

Navegant acceptes Política Cookies

INICI

Cerca

Característiques dels minerals

Mineral de albita

Principals característiques

Classe

La classe és la classificació més comuna. Aquesta classificació va ser creada pel mineralogista Hugo Strunz en l'any 1938, posteriorment l'any 2004 va ser actualitzada per IMA (International Mineralogical Association). Aquesta classificació divideix el regne mineral en nou classes expressades en nombres romans seguits el nom de la classe.

Sistema

El sistema Els minerals cristal·lins que tenen les seves partícules ordenades en l'espai coincidint amb els sòlids polièdrics se'ls denomina cristal·lins. Segons el poliedre se li aplica el nom com ara Cúbic, Hexagonal, Romboèdric, ETC. Els minerals terrosos que no tenen brillantor se'ls denomina mates.

Duresa

La duresa és la resistència que presenten els minerals a ser ratllats o trencats. Es mesura en l'escala de Mohs que el seu màxim és 7. Hi ha minerals què es trenquen a diferents forces segons en què direcció s'aplica la força, en aquests casos es donen les dues mesures.

Fractura i Exfoliació

En trencar un mineral aquest es pot fragmentar d'una forma regular, seguint les cares del vidre a això se li denomina Exfoliació. Quan es trenca de forma irregular poden rebre diferents denominacions en funció de l'aspecte del trencament Per exemple fibrós, estellosa, concoide amb forma de petxina, ETC.

Brillantor

La brillantor mesura el grau de reflexió de la llum en la seva superfície. Si la llum és absorbida íntegrament, dóna lloc a la brillantor metàl·lic, cosa que succeeix amb els objectes opacs. Algunes substàncies opaques, si es tallen en fines làmines, són transparents, s'anomenen submetàl·lics. La brillantor dels minerals transparents reben diferents noms segons la seva aparença per exemple vítria, nacrat, adamantina, ETC.

Raya

Quan friccionem un mineral amb una placa de porcellana polvoritzant, apareix una ratlla del color original del mineral. Això dóna al color de ratlla o simplement ratlla. Això es limita als minerals amb una duresa inferior a 7 que és la duresa de la porcellana, en aquests casos s'anomena ratlla absent.

Fórmula química

La Fórmula química viene expresada en la Fórmula química de sus elementos que forma el mineral por ejemplo CaSO4· 2h3O en el cas de l'guix.

Significat esotèric, espiritual i propietats dels minerals