ESPAÑOL

Navegant acceptes Política Cookies

INICI

Cerca

Figuera benjamina, ficus benjamina

FICUS BENJAMINA
Nom comú en:
Alemany: Birkenfeige
Anglès: Weeping Fig
Català: Figuera benjamina
Espanyol: Ficus benjamina
Francès: Figuier pleureur
Itàlia: Ficus Beniamino
La figuera benjamina, ficus benjamina, és una planta de l'ordre dels urticales de la família moraceae i pertanyent al gènere ficus. Pertany al grup d'arbres de figa. És una planta nativa del sud i sud-est d'Àsia, i sud i nord d'Austràlia. Aconsegueix 30 m d'altura en condicions naturals, amb gràcils branques pèndules i fulles gruixudes de 6-13 centímetres de llarg, ovals amb punta acuminada. En el seu ambient natiu, les seves petites fruites són aliment favorit de diversos ocells. Tant el F. benjamina, F. binnendijkii, com a F. robusta, són ficus molt propensos a començar la primavera amb brotades més o menys espectaculars que no cessessin fins a mitjan la tardor. Dies més llargs, temperatures de dia més aviat altes i moderades a la nit, són les condicions més que favorables. És el moment en el qual els ficus passen de semblar estar sempre igual a créixer espectacularment. Cultiu com a bonsai: És una planta ideal per a bonsai, ja que és molt resistent i agraïda.
FICUS BENJAMINAFICUS BENJAMINA

Significat esotèric i espiritual dels bonsais